Dokument & Nyheter PDF Skriv ut Skicka sidan

Nyheter

2015-06-23: Ny e-tjänst för företagsstöd lanserad
Det har under långt tid pågått ett välbehövligt arbete med att förbättra e-tjänsten 
för att söka och rekvirera regionala företagsstöd. Arbetet har fortskridit så att det 
från och med i dag är möjligt att ansöka enklare om företagsstöd
. Av den anled-
ningen har vi nu ersatt 
webbplatsen "webbansokan.se" med en ny ingångssida för 
åtkomst till e-tjänsten. Länken dit är www.minansokan.se.

2015-04-18: Ny e-tjänst för företagsstöd lanseras i maj/juni 2015
I maj eller juni 2015 kommer webbplatsen "webbansokan.se" att ersättas med en
ny ingångssida för 
åtkomst till e-tjänsten. Mer info kommer inom kort.

Fram tills övergången till nya e-tjänsten kan du fortfarande ansöka om nytt stöd
och begära utbetalning på redan beviljat stöd här på denna webbplats. Din ansö-
kan via e-tjänsten har kortare handläggningstid än om du söker 
manuellt.

Dokumentarkiv

Här nedanför finns länkar till viktiga dokument. Klicka på aktuell länk för att öppna 
dokumentet.

»Mall för firmatecknares godkännande» (ifall han eller hon som skickar in webb-
ansökan inte är firmatecknare)

»Mall för sammanställning av verifikat» 

»Steg-för-steg vid ny ansökan om Investeringsstöd»
Denna lathund kan användas även i nya e-tjänsten Min ansökan" genom 
att den ger en vägledning till tolkning av de frågor som ställs i ansökan.

»Steg-för-steg vid ny ansökan om Innovationsfinansiering»
Denna lathund kan användas även i nya e-tjänsten Min ansökan" genom 
att den ger en vägledning till tolkning av de frågor som ställs i ansökan.