Frågor & Svar PDF Skriv ut Skicka sidan

Här finns frågor och svar kring ansökan och utbetalning via webben.

Ansökan om finansiering via webben

Ansökan om utbetalning via webben

Övriga frågor kring e-tjänsten

 

Ansökan om finansiering via webben: 

1. Var hittar jag information om själva finansieringen?

- För information kring vilken finansiering ditt företag kan söka samt vilka regler och stödprocenter som gäller etc, besöker du www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/foretag.

2. Hur kan jag förbereda mig innan jag fyller i en webbansökan?

- För att kunna lämna in ansökningar via e-tjänsten kan du använda e-legitimation eller mjuk inloggning (användarnamn och lösen). Information om hur du kan söka och använda e-legitimation finner du via www.nyps.tillvaxtverket.se/elegitimation.

Observera att du som skickar in ansökan elektroniskt och som inte är firmatecknare måste bifoga en fullmakt där firmatecknaren intygar att du har rätt att söka finansiering i dennes räkning. Mall för giltig fullmakt >>finns om du klickar här!<<.

3. Vilka typer av uppgifter behöver jag fylla i vid en webbansökan?

- För ansökan om stödtyperna innovationsbidrag och investeringsbidrag finns det instruktioner "steg för steg" som du kan skriva ut och ha bredvid dig vid skärmen. Där får du vägledning på hur du kan tänka när du ska besvara de frågor som ställs samt hur hela proceduren kring ansökan går till. Vi har samlat användbara dokument i ansökningsförfarandet på www.webbansokan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=57.

- De frågor du inte hittar svar på kan du ställa till någon av handläggarna vid Länsstyrelsen Västerbotten, se vem just din handläggare är på denna webbplats under rubriken "
Kontakt".

4. Kan jag påbörja en ansökan och färdigställa denna vid ett senare tillfälle?

- Ja, du kan spara ansökan och logga in vid ett senare tillfälle och fortsätta.

5. Jag vill inte registrera min ansökan via webben - kan jag söka finansiering på något annat sätt?

- Vill du inte använda e-tjänsten kan du istället söka finansiering via manuella blanketter, se Länsstyrelsens hemsida. Handläggningstiderna blir emellertid kortare (generellt) om du söker via e-tjänsten.


Ansökan om utbetalning:

1. Hur kan jag förbereda mig innan jag fyller i en webbrekvisition?

- För att kunna lämna in rekvisitioner via webbansökan kan du använda e-legitimation eller mjuk inloggning (användarnamn och lösen). Information om hur du kan söka och använda e-legitimation finner du på www.nyps.tillvaxtverket.se/elegitimation.

Observera att du som skickar in ansökan elektroniskt och som inte är firmatecknare måste bifoga en fullmakt där firmatecknaren intygar att du har rätt att söka finansiering i dennes räkning. Mall för giltig fullmakt >>finns om du klickar här!<<.

2. Kan jag rekvirera medel för kortare/längre period än vad som anges i beslutet?

- Kortare period går alltid bra eftersom slutredovisningsdatumet endast begränsar för hur länge projektet får pågå som längst. Ta kontakt med er handläggare ifall ni behöver ytterligare tid. Handläggaren kan i en del fall godkänna längre rekvisitionsperioder än vad som anges i beslutet.

3. Kan jag fylla i en till rekvisition innan den föregående blivit utbetald?

- Nej, det kan bara finnas en inneliggande rekvisition.


Övrigt:
 

1. Jag har en elektronisk e-legitimation via min bank redan. Kan jag använda denna vid e-ansökan?

- Ja, det kan du. E-tjänsten har anpassats så att din befintliga e-legitimation kan användas vid såväl webbrekvisitioner som ny webbansökan. Läs mer om e-legitimation på www.nyps.tillvaxtverket.se/elegitimation.

2. Vad är prefix till person/organisationsnummer?

- För att kunna skilja mellan olika typer av juridiska personer används ett så kallat prefix. Prefixet består av två siffror och anges före organisationsnummer som "16" och före ett personnummer anges korrekt sekelsiffra det vill säga antingen "19" eller "20".

3. Vad är CFAR och varför måste det finnas CFAR nr i systemet?

- CFAR-nummer är Statistiska Centralbyråns (SCB:s) åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen. Det används bland annat för att undvika dubbelregistreringar av en sökande med många arbetsställen och för att identifiera var investeringen äger rum. Kontakta SCB om arbetsställenumret är okänt för er. SCB har en gratis söktjänst på webben (www.cfarnrsok.scb.se).

4. Vad är igångsättningstillstånd och när behöver jag det?

- Det igångsättningstillstånd som fanns tidigare är borttaget sedan den 1 maj 2015. Om ni vill påbörja en investering innan ni fått beslut från oss kan ni göra det på egen risk. Blir ni beviljade stöd kan ni ta med de kostnader som ingår i godkänt stödunderlag och som påbörjats tidigast det datum då ansökan mottogs hos Länsstyrelsen.

5. Vem kontaktar jag ifall jag får problem med webbansökan eller om jag behöver ställa frågor om hur finansieringen fungerar?

- Kontakta din handläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten. Söker du företagsfinansiering kontaktar du den handläggare som ansvarar för din bransch. Se information om personal/arbetsområden på www.webbansokan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=54.