Statistics

Innehållsträffar : 283288
Om webbansökan PDF Skriv ut Skicka sidan

Sedan den 23 juni 2015 har vi bytt hemsida för åtkomst till e-tjänsten så hädanefter hänvisar vi till www.minansokan.se

E-tjänsten lanserades i januari 2009 och är en del av ett gemensamt förändringsprojekt inom det regionala utvecklingsområdet för att bygga ett ärendehanteringssystem som dels underlättar för ansökande organisationer att söka medel för regional utveckling, dels effektiviserar stödhanteringen med hjälp av nya arbetssätt och nytt IT-stöd.

Systemet är uppbyggt efter arbetsflöde och ger stöd för hela processen från ansökan till att ärendet avslutas, och skapar därmed förutsättningar för:

- en effektivare ärendehantering
- en förbättrad service till stödsökande
- ett bättre underlag för uppföljning och utvärdering 

Det nya systemet är gemensamt för Tillväxtverket, länsstyrelserna, kommunala samverkans- och självstyrelseorgan.

I systemet finns integration mot system för diarieföring och utbetalning av stöd.