Välkommen att söka företagsstöd hos Länsstyrelsen Västerbotten

Denna webbplats är skapad för de företag i Västerbotten som vill ansöka om finansiering, ansöka om utbetalning eller se status på sitt finansieringsärende via vår e-tjänst.

Om ni vill söka om stöd i annat län hänvisas ni till detta läns motsvarande tjänst.

För mer information om vilka stöd ni kan söka besöker ni:

Länsstyrelsen Västerbottens näringslivsinfo